Voordelen Windows Vista onduidelijk

windows_vista_logo.jpg 


Het aantal Vista-gebruikers is de afgelopen tijd gestegen, ook het percentage van deze gebruikers dat het onduidelijk vindt wat de voordelen van Vista zijn is gegroeid.
 
Dit staat in een onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoekbureau Walker Information en productleverancier CDW. Het onderzoek is gedaan onder 750 bedrijven, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal Vista-gebruikers in het bedrijfsleven sinds november, toen er eenzelfde onderzoek is uitgevoerd, is gestegen met 8 procentpunt.

Wel zijn veel gebruikers bezorgd zijn dat de hardware-eisen van Vista te hoog zijn. Ook bestaat er veel angst voor het aantal lekken dat wordt verwacht in Vista.

Een ander punt dat naar voren komt is dat 38 procent van de gebruikers de voordelen van upgraden naar Vista niet ziet. In november was dit nog 32 procent.

Toch is 87 procent van de respondenten van plan om uiteindelijk over te stappen op Vista. Momenteel heeft 30 procent van de ondervraagden het besturingssysteem al geïnstalleerd, of is het aan het evalueren.

CDW concludeert aan de hand van het onderzoek dat de voordelen van het besturingssysteem voor gebruikers groter zijn dan de bezorgdheid om lekken of hardware-eisen. Zo hebben gebruikers in het onderzoek kunnen aangeven wat zij over het geheel vinden van Vista. Van de ondervraagden was 26 procent heel positief, 13 procent negatief en 82 procent was neutraal of positief.

bron: webwereld